:: Forside
   :: Om os
       Personale
       Takster
       Vedtægter for Bommerhaven
       Åbningstider/kontakt
         Lukkedage
         Telefonnumre
       Virksomhedsplan
         Pædagogisk læreplan 3-6 år
         Pædagogisk læreplan 0-3 år
       Kommunalt tilsyn
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen
Pædagogisk læreplan 3-6 år

 

Pædagogiske læreplaner fra 3-6 år

 

Barnets alsidige personlige udvikling:

 

Læringsmål:

 • Styrke barnets selvværd.
 • Barnet lærer sig selv og sine grænser at kende.
 • Barnet kan indgå som en del af fællesskabet.
 • Barnet lærer empati.

 

Læringstiltag:

 • Vi bruger morgensamling til at bevidstgøre barnet om, at man er en del af fællesskabet.
 • Vi bruge legesituationer som en platform for, at anskueliggøre barnets kompetencer.
 • Vi lærer barnet at tackle de mange forskellige følelser, ved at sætte ord på dem.
 • Vi bruger "fri for mobberi" til at italesætte svære situationer.
 • Vi opfordrer og guide børnene i at være selvhjulpne, så de oplever glæde ved sig og egen mestring.

 

Tegn på læring:

 • Barnet ses i samhørighed.
 • Barnet er opmærksomme, deltagende og giver plads til andre.
 • Barnet kan komme igennem en handling, konflikt på trods af frustration, vrede e.l.
 • Barnet kan mærke deres behov og give udtryk for dem, samt at sige til og fra.

 

Sociale kompetencer

 

Læringsmål:

 • Barnet kan indgå i relationer med andre.
 • Barnet bliver set, hørt og forstået i fællesskabet.
 • Barnet anerkendes som de personer de er og at de oplever at de hører til.
 • Styrke barnets robusthed.

 

Læringstiltag:

 • Vi guider og støtter barnet i deres lege og relationer.
 • Vi skaber rum, hvor der mulighed for at være i mindre grupper.
 • Barnet indgår i komplimentære relationer.
 • Barnet får lov til at udfolde sin personlighed i fællesskabet.
 • Vi lægger vægt på at barnet har flere gode relationer.
 • Vi støtter barnet i deres til- og fravalg (robusthed).
 • Der skal være en veksling af pædagogiske aktiviteter og "fri" leg.
 • Vi er bevidste om at være vigtige rollemodeller.
 • At barnet selv forsøge at komme igennem en konflikt og pædagogen står på sidelinjen.

 

Tegn på læring:

 • Barnet indgår i relationer med både børn og voksne.
 • Barnet søger nye udfordringer.
 • Barnet lære at håndtere udfordringer.
 • Barnet tager initiativ til leg og indgår i leg andre har taget initiativ til.

 

Sprog

 

Læringsmål:

 • Barnet udviklere sine sproglige kompetencer.
 • Personalet bruger et bredt, tydeligt og indlevende sprog, verbalt så vel som kropssprog.
 • Børnene oplever, at det giver mening at kommunikere på en hensigtsmæssig måde.
 • Børnene udvikler deres ordforråd, begrebsforståelse og udtale.

 

Læringstiltag:

 • Vi opfordrer til dialog
 • Vi bruger dialogisk læsning
 • Vi følger barnets intiativ
 • Vi som rollemodeller, kommunikere på en hensigtmæssig måde.
 • Vi støtter/ guider barnet i svære situationer (hvis nødvendigt).
 • Vi har pædagogiske aktiviteter med fokus på sprog ex. dialogisk læsning.
 • Vi læser, synger og fortæller med børnene.
 • Vi følger barnets intiativ.
 • Vi har dialog med barnet om, hvad de har oplevet eks. I weekenden.

 

Tegn på læring:

 • Barnet eksperimentere med sproget.
 • Barnet bruger mindre "hårdslående" argumenter.
 • Barnet efterspørger historie, sange og rim og remser.
 • Barnet kommer selv og har lyst til at fortælle.
 • Barnet kan italesætte sine behov

 

 

 

Krop og bevægelse

 

Læringsmål:

 • Børnene udfordres I at rykke sig, og at udfordrer sig selv.
 • Børnene stimuleres til fysisk sundhed og får styrket deres kropsbevidsthed.

 

Læringstiltag:

 

 • Vi motiverer børnene til selv at klare det der også er svært motorisk.
 • Vi skaber rammer for børnene som opfordrer dem til at udfolde sig.
 • Vi tilbyder forskellige pædagogiske bevægelseslege.
 • Gennem forskellige aktiviteter stimulerer vi børnene for samtlige sanser.
 • Vi motiverer børnene til at smage på maden.

 

Tegn på læring:

 

Børnene er aktive i bevægelseslege/aktiviteter.

 • Børnene øver sig i det der er svært for dem.
 • Børnene selv tager intiativ til at smage på maden.

 

 

Natur og naturfænomener

 

Læringsmål:

 • Der er forskel på vejret og årstider.
 • Barnet lærer at begå sig i naturen.
 • Barnet værdsætter at være i naturen.
 • Barnet kender de 4 elementer (jord, vand, luft og ild).
 • Stimulere barnets nysgerrighed, så de for et kendskab til dyrene og naturen i vores nærmiljø.

 

Læringstiltag:

 • Vi er ude i vind og vejr og bruger vejrsituationen.
 • Vi taler med barnet om vejret og naturfænomener.
 • Voksne er rollemodeller, at vi bruger vores viden, og hvordan vi behandler dyrene/naturen.
 • Vi giver barnet gode oplevelser i naturen.
 • Vi

 

Tegn på læring:

 • Barnet har en forståelse for hvilket tøj vejet på kræver.
 • Barnets lærer at bruge alle sanser i naturen
 • Barnet ved hvor tingene kommer fra, "fra jord til bord"
 • Barnet kan benævne dyrene ved navn
 • Barnet ikke træder på dyrene og ødelægger naturen omkring dem.
 • Barnet vil gerne ud i alt salgs vejr.

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Læringsmål:

 • Barnet lærer om traditioner.
 • Barnet får mulighed for at deltage i æstiske virksomhed.
 • Barnet lærer Bommehavens normer og værdier at kende.

 

Læringstiltag:

 • Vi markerer jul, påske, fastelavn osv.
 • Vi afholder bedsteforældredag, cirkus, eventyr, teater mm
 • Barnet er aktiv deltagende.
 • Vi præsenterer børnene for forskelligt materialer.
 • Vi som voksne skaber rum og tid til den kreative og kunstneriske inspiration.
 • Vi præsentere barnet for forskellige musik genre.
 • Følger barnet intiativ.

 

 

Tegn:

 • Barnet på eget initiativ opsøger æstiske aktiviteter.
 • Barnet udtrykker sig.
 • Barnet bruger forskellige materialer og kan bruge det på egen måde.
 • Der er synlig udskiftning i æstiske værker/tiltag på stuen eller i huset.
 • Barnet kan genkende forskellig musik.

 

Redigeret juni 2015

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration