:: Forside
   :: Om os
   :: Hverdagen
       Hverdagen i Børnehaven
       Hverdagen i vuggestuen
       Politikker
         Sorg og krise plan
         Sygepolitik
         Frivilligpolitik
         Solpolitik
         Søvnpolitik
         Rygepolitik
         Mad- og måltidspolitik
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen

FRIVILLIGPOLITIK FOR BOMMERHAVEN

 

 

Målet

Målet med frivilligpolitikken er, at klargøre den frivilliges funktion i

institutionen samt opretholde motivationen hos den frivillige.

 

 

Hvem er en frivillig?

En frivillig er en person der over en længere periode ønsker, at påtage sig ulønnede

opgaver i institutionen og som indgår i institutionen på samme vilkår som det øvrige personale. Det vil sige, at der ikke er tale om personer der påtager sig enkelte opgaver. En frivillig kan have en hvilken som helst uddannelsesmæssig og kulturel baggrund og kan være en hvilken som helst aldersgruppe.

Dog kan den frivillige ikke være en der har familiær tilknytning til et barn der går i institutionen, f.eks. en forælder eller bedsteforældre.

 

 

Formål

Formålet med at have frivillige i Bommerhaven er, at have en besøgsven til børnene,

samt en ekstra hånd til personalet ved diverse aktiviteter.

Vi tror på, at frivillige kan give noget ekstra til børnene, personalet og institutionen som helhed ved at komme med en anden baggrund end det pædagogiske personale og en lyst til at ligge

frivillige timer i institutionen, uanset hvilke arbejdsopgaver de påtager sig.

 

 

Forventninger

I Bommerhaven forventer vi, at frivillige er loyale overfor husets pædagogik og politikker, samt overholder sin tavshedspligt.

Det forventes, at den frivillige møder ind til de aftalte timer og ellers melder sig syg eller på anden måde fraværende, på lige fod med det øvrige personale.

Der udarbejdes en kontrakt til den frivillige hvor fremgangsmåder er beskrevet i tilfælde af problemer imellem den frivillige og institutionen.

 

 

Den frivilliges opgaver

Det er vigtigt, at få klarlagt den frivilliges kompetencer og interesseområder fra starten, så den frivillige kun påtager sig opgaver som giver mening for den enkelte.

 

Den frivillige kan varetage opgaver i forhold til forskellige aktiviteter med børnene. Det kan være at læse, male og lege. Den frivillige kan også være en ekstra hånd når en gruppe skal på tur ud af huset eller er på legepladsen.

Derudover kan der være praktiske opgaver som den frivillige ønsker at påtage sig, såsom havearbejde, køkkenhjælp eller håndværksmæssige opgaver, udført alene eller sammen med børn.

 

Den frivillige må dog aldrig gå alene på tur med børn eller varetage opgaver omkring putning af børn og bleskift, samt den daglige forældrekontakt. Undtagelser af disse regler aftales med lederen.

 

Motivation

For at motivere den frivillige starter vi altid samarbejdet med en indledende samtale, hvor vi i fællesskab klarlægger den frivilliges motivation for at være frivillig i huset, hvilke opgaver den frivillige ønsker at påtage sig og hvor mange arbejdstimer der er passende for den frivillige.

Efter 2 måneder indkaldes den frivillige til en opfølgningssamtale for at høre hvordan det går og om de påtagede opgaver og timetallet stemmer overens med den frivilliges forventninger.

 

Den frivillige får tildelt en kontaktperson i huset. Kontaktpersonen er ansvarlig for at der bliver talt om den frivilliges faglighed og udvikling. Specielt i relation til børnene.

 

Derudover ser vi følgende forhold som vigtige, for at fastholde motivationen hos den frivillige:

 

Indflydelse

Den frivillige har som sådan ikke indflydelse på den overordene pædagogik, men kan have indflydelse på aktiviteter der planlægges omkring børnene

 

Anerkendelse

Den frivillige skal anerkendes for sit arbejde. Dette skal ske verbalt samt ved, at institutionen giver en gave ved den frivilliges fødselsdag og til jul.

 

Møder

Er der mere end en frivillig i Bommerhaven, kan der aftales møder for de frivillige efter ønske og behov, men maksimalt en gang hver måned. Møderne foregår i arbejdstiden med deltagelse af lederen.

 

Arrangementer

Den frivillige inviteres med til sociale arrangementer i institutionen, samt personalearrangementer (julefrokost, fællesspisning osv.)                                              


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration