:: Forside
   :: Om os
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
       Frivillige
       Vikarer
       Praktikanter
   :: Støtteforeningen

Frivillige.....

 

Vi vil bestræbe, at Bommerhaven skal være et sted, hvor der en god og åben atmosfære, hvor der er rum for liv og udvikling og hvor hver enkelt familie og barn mødes med respekt og nærvær.
I det daglige arbejde, er det derfor et overordnet mål at udvikle og understøtte kompetencer hos børnene, så de bliver:
 
- selvstændige, nysgerrige og oplever selvværd
- er aktive, kommunikerende, handlekraftige og eksperimenterende
- er sensitive, sociale og i stand til at kunne sige til og fra
 
Nøgleord i vores samspil med forældre, børn og personale er: ligeværd, respekt, anerkendelse og nærvær.
 
Omdrejningspunkter for institutionen vil være:
·        Udeliv – alle børn skal ud hver dag og lege på institutionens legeplads og store naturlig grupperet grund
·        Fysisk udfoldelse via musik, sang og bevægelse
·        Oplevelser i naturen – institutionen er nabo til skov og vandløb
·         Fra jord til bord koncept (børnehavebørnene er i vid udstrækning med i madlavning, køkkenhave mv.)
·        Der udarbejdes en kostpolitik hvor det er en betingelse af minimum basisråvarerne er økologiske
·         At institutionen tilstræber at sørge for at inventar, rengøringsmidler indeholder så få kemikalier og hormonforstyrrende stoffer så muligt
·        Udflugter og ture ud af huset hver uge, og koloni for de større børn 1 gang om året 
·        Muligheden for at være i mindre grupper, både i forhold til aktiviteter – alder og udvikling
 
Som en del af institutionens vedtægter vil vi gerne have frivillig arbejdskraft. Her tænkes på personer der har lyst til at tilbringe noget i institutionen sammen med en flok dejlige unger, eks. 1 formiddag om ugen.
Man kan være en slags omvendt besøgsven for nogel børn, og generationerne kan få noget ud af hinanden. Man vil være tilknyttet en børnegruppe og eks. deltage på ture, bage boller eller læse en bog. Det kan også være man gerne vil hjælpe med at holde vores store have og inddrage børnehavebørnene i at lave en køkkenhave.....mulighederne er mange.
 
Har du lyst til at høre mere om mulighederne og se institutionen så kontakt leder Mette på tlf. 28835067
 

   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration