:: Forside
   :: Om os
       Personale
       Takster
       Vedtægter for Bommerhaven
       Åbningstider/kontakt
         Lukkedage
         Telefonnumre
       Virksomhedsplan
         Pædagogisk læreplan 3-6 år
         Pædagogisk læreplan 0-3 år
       Kommunalt tilsyn
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen
Pædagogisk læreplan 0-3 år

 

Pædagogiske lærerplaner 0- 3 år

Barnets alsidige personlige udvikling

 

 

Mål

-          Barnet lærer at det er værdifuldt i sig selv og i fællesskabet, og at barnet lærer at fællesskabet er vigtigt for sig selv.

-          Barnet bruger de kompetencer barnet har og tilegne sig nye.

-          Barnet opøver færdigheder i forhold til selvhjulpenhed.

-          Barnet bliver styrket i at være sig selv - "den" jeg er.

 

 

Metode

-          At bruge morgensamling til at bevidstgøre barnet i at være en del af fællesskabet. At være en del af en helhed f.eks. snakke om hvem der er her og hvem der ikke er her. At øve sig i at være i fokus og i at andre er i fokus samt at vente på tur når alle børn vælger sange.

-          At bruge spisesituationen som platform for, at barnet kan mærke eget behov. Ved at guide, sætte ord på og stille individuelle såvel som fælles krav for spisesituationen.

-          At opfordrer og guide barnet i at være selvhjulpen og at gøre barnet bevidst og opmærksom på den mestring det er i gang med.

-          At skabe rammer som gør at barnet kan få lov til at udtrykke sine følelser.

 

 

Tegn

-          At barnet kan give udtryk for egne behov ved spisning såvel som andre situationer og at barnet imødekommer de krav der bliver stillet f.eks. sidde stille på stolen, smage på maden osv.

-          At barnet udviser interesse for at gøre ting selv og kan følge mundtlige anvisninger og guidninger ift. selvhjulpenhed.

-          At barnet kan komme igennem en handling på trods af frustration, vrede, glæde e.l.

-          Barnet sidder stille og venter mens andre vælger sange og er i fokus.

 

 

Sociale kompetencer

 

Mål

-          At barnet kan indgå I relationer med enkelte og flere børn

-          At barnet opnår forståelse for at andre børn har andre behov end dem selv.

-          At barnet opnår legekompetencer

-          At barnet skal opnå begyndende strategier for at komme igennem konflikter på en hensigtsmæssig måde.

 

 

Metode

-          At give barnet mulighed for at være sammen i mindre grupper i struktureringen af dagligdagen.

-          At skabe rammer for barnets lege igennem eks. Indretningen.

-          At have både voksen-styret leg og børnenes egen leg.

-          At vi selv leger og er rollemodeller I forhold til at inddrage og inkludere.

-          At vi i konfliktsituationer sætter ord på, hvad vi ser, der sker og i forlængelse heraf guider barnet.

-          At lade barnet selv forsøge at komme igennem en konflikt og selv stå på sidelinjen.

 

 

Tegn

-          At barnet indgår i relationer med hinanden og med voksne

-          At barnet søger øjenkontakt

-           At barnet selv tager initiativ til leg og indgår i leg andre har taget initiativ til.

 

 

 

Sprog

 

 

Mål

-          At barnet oplever at det giver mening at kommunikere med omverdenen.

-          At barnet får kendskab til kropssprog, billedsprog, verbale sprog, symboler, mængder og tegn.

-          At barnet i slutningen af vuggestue-perioden mestrer noget verbalsprog.

 

 

Metode

-          At vi som voksne sætter ord på alt.

-          At vi ser og hører det sprog barnet bruger og følger op på deres initiativer.

-          At vi har aktiviteter, hvor vi bruger verbal- såvel som kropssprog.

-          At vi læser, synger og fortæller.

-          At vi i vores indretning ligger op til sproget.

-          At vi snakker med barnet om, hvad det har oplevet eks. I weekenden.

 

 

Tegn

 

-          At barnet bruger et sprog. (gråd/ kropssprog, verbalsprog) til at vise, hvad de vil og er optaget af.

-          At barnet synger og/ eller laver fagter

-          At barnet eksperimenterer med verbalsproget - pludrer.

-          At barnet ser detaljerne i rummene

-          At barnet begynder at sige enkelte ord og små sætninger

 

 

 

Krop og bevægelse

 

 

Mål

-          At barnet udfordres i at rykke sig, og at udfordrer sig selv.

-          At barnet opdager og bliver bevidste om deres egen krop og dens kunnen.

-          At barnet selv prøver f.eks. at spise

-          At barnet præsenteres for forskellige sansemæssige indtryk.

 

Metode

-          At vi motiverer barnet til selv at klare det der også er svært motorisk.

-          At vi skaber rammer for bevægelse og udfoldelse.

-          At barnet er aktivt I handlingerne f.eks. i puslesituationen - løfter numsen osv.

-          At vi taler og synger om kropsdelene.

-          Med udgangspunkt i barnets niveau, arbejder vi henimod at barnet spiser selv.

-          Gennem forskellige aktiviteter stimulerer vi børnenes sanser. 

 

Tegn

-          At børnene ikke går i stå i en aktivitet, eller viser usikkerhed overfor det de har svært ved, men forsøger at klare det.

-          At børnene kan udpege kropsdele, når vi nævner dem. At barnet selv tager initiativ i puslesituationen og kan sige til når de har noget i bleen.

-          At barnet spiser med eller uden service.

-          At de sanser.

 

 

Natur og naturfænomener

 

 

Mål

-          At barnet for kendskab til at der er forskel på vejret og årstider.

-          At barnet lærer at begå sig i naturen.

-          At barnet værdsætter at være i naturen.

-          At barnet lærer at begå sig i naturen med respekt

 

 

Metode

-          Uanset vind og vejr er vi ude, og bruger vejrsituationen.

-          At vi taler med børnene om vejret og naturfænomener (bladene falder osv.)

-          At vi som voksne er rollemodeller i naturen.

-          At vi giver barnet gode oplevelser i naturen.

 

 

 

Tegn

-          At barnet ved at man f.eks. kan hoppe i vandpytter når det regner, og når det blæser så bevæger trækronerne sig og at sneen er kold.

-          At barnet benævner ting og dyr i naturen

-          At barnet ikke træder på dyrene og ødelægger naturen omkring dem.

-          At barnet gerne vil ud.

 

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

 

 

Mål

-          At barnet får kendskab til dansk kultur og traditioner

-          At barnet får indsigt i at der findes andre kulturer

-          At barnet lære at indgå i husets kulturer og normer - dagens rytme og kutymer

-          At barnet understøttes i egne æstetiske udtryksformer (synge, tegne osv.)

 

 

Metode

-          Vi prioriterer morgensamling højt, hvor vi synger og taler om stort og småt

-          Vi markerer traditioner med f.eks. sang

-          Vi præsenterer barnet for forskellige materialer og vi fokuserer på processen frem for produktet

-          Vi tager en gang om året i kirke

-          Introducere for musik, drama osv. med forskellige udtryksformer.

 

 

Tegn

-          At barnet genkender sange, kutymer og traditioner

-          At barnet bruger de æstetiske udtryksformer.

-          At barnet bliver opmærksomme når de f.eks. hører "nyt" musik, andet sprog e.l.

-          At barnet har lyst til at deltage i aktiviteter og bruge de materialer vi stiller til rådighed

 

 

 

Børn med særlige behov

-          At børn med behov for en særlig pædagogisk indsats skal mødes, der hvor de er - ligesom alle andre børn i Bommerhaven.

-          At ingen børn bliver ekskluderet fra fælleskabet

-          Personalet arbejder ud fra nærmeste udviklings zone i vores guidning og krav til barnet

 

Redigeret juni 2015


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration