:: Forside
   :: Om os
   :: Hverdagen
   :: Indmeldelse
       Indmeldelsesformular
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen

Indmeldelse og optagelse på venteliste til Bommerhaven 

 

Alle børn kan optages på ventelisten. Dette gøres ved at indsende et tilmeldingsskema (se under punktet "indmeldelsesformular"). Optagelse tager udgangspunkt i anciennitet på ventelisten. Da der gives søskendegaranti, betyder det, at søskende har fortrinsret på ventelisten og altid tilbydes en plads i institutionen.

 

Senest 2 måneder før ønsket start gives besked, om man får en plads.

Senest 5 hverdage efter tilbud om pladsen, skal man skriftligt bekræfte, at man ønsker pladsen og samtidig indbetale 4000 kr. for den andel, man skal eje, mens barnet går i institutionen.

Betales andelen ikke, annulleres tilbudet om pladsen.

 

Senest 2 måneder før start betales 1 måneds pasning forud. Denne måneds forudbetaling modregnes i sidste måneds betaling, når barnet stopper i institutionen. Dette gøres alene for at sikre institutionen mod økonomisk tab, hvis en forælder mod forventning ikke overholder sin betalingsforpligtigelse.

 

De aktuelle takster kan ses under punktet "Om os".

 

Bommerhavens kontonummer til indbetaling af andel og forudbetaling er:

 

Reg. 9560 konto. 0003068544 (Den Jyske Sparekasse) - skriv barnets fulde navn i meddelelsesfeltet

 

For uddybelse af ovenstående - se institutionens vedtægter.

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration