:: Forside
   :: Om os
   :: Hverdagen
       Hverdagen i Børnehaven
       Hverdagen i vuggestuen
       Politikker
         Sorg og krise plan
         Sygepolitik
         Frivilligpolitik
         Solpolitik
         Søvnpolitik
         Rygepolitik
         Mad- og måltidspolitik
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen

 

 

 

Handleplan vedrørende sorg og krise

 

 

1.       Dødsfald af et barn.

 

 

2.       Dødsfald af forældre/søskende.

 

 

3.       Dødsfald af bedsteforældre/andre nære voksne til børn i institutionen.

 

 

4.       Dødsfald af personale.

 

 

5.       Alvorlig sygdom blandt børn i institutionen.

 

 

6.       Alvorlig sygdom blandt personale i institutionen.

 

 

7.       Skilsmisse blandt børnenes forældre.

 

 

 

1.      Dødsfald af et barn:

Personen der modtager beskeden informerer Bommerhavens leder, som derefter informerer det øvrige personale samt bestyrelsesformanden.

Sker det udenfor åbningstiden er det samme procedure.

 

-          Der skrives på fællestavlen næste morgen kl. 07.00:
   "Det er med stor sorg, at vi må meddele Jer, at vi har mistet (fornavn, efternavn og stue). "

-          Børnene samles stuevis og personalet snakker med børnene om dødsfaldet, når alle børn er kommet.

-          Derefter hejses flaget på halvt.

-          Bommerhavens leder og en personale repræsentant tager på besøg i hjemmet med en buket blomster.

-          Vi tænder et levende lys når vi spiser middagsmad.

   Dagen for begravelsen.

-          Vi sender en krans fra Bommerhaven.

-          Vi skriver et personligt farvel på tavlen.

-          Bommerhavens leder samt én eller flere fra stuen deltager i begravelsen.

-          Vi taler med børnene om begravelsen i rundkredsen.

-          Vi flager på halvt fra kl. 08.00.

-          Efter begravelsen flager vi på hel.

-          Dagen efter begravelsen tager børn og voksne fra stuen på kirkegården og lægger blomster, tegninger mm. på    graven. Her er de øvrige børns forældre velkommen til at deltage.


Det er vigtigt at vi i den efterfølgende tid i Bommerhaven følger op på dødsfaldet - både i form af, at snakke med børnene, men også ved at markere det afdøde barns fødselsdag eller holde garderobepladsen tom et stykke tid.

 

 

 

2.      Dødsfald af forældre/søskende:

 

-          Bommerhavens leder informerer personalet.

-          En personale repræsentant kontakter hjemmet og tilbyder den hjælp, som familien måtte have brug for.

-          Når barnet kommer igen, tales der om dødsfaldet og barnet får lov til at tale så meget som muligt om det.

-          Personalet har i tiden efter dødsfaldet en skærpet opmærksomhed på barnet.

-          På stuen kan der tages emner op om døden.

-          Bommerhavens leder og en fra personalegruppen tager på besøg i hjemmet med blomster.

-          Det er vigtigt, at vi snakker med barnet om savnet, sorgen og smerten i den næste ti

 

 

 

 

3.      Dødsfald af bedsteforældre/andre nære voksne til børn i institutionen:

 

-          Når en fra personalet får besked om dødsfaldet, taler han/hun med forældrene om barnets reaktion og           eventuelle behov.

-          En fra personalegruppen taler med barnet om dødsfaldet og aftaler, hvordan der skal tales med den øvrige       børnegruppe om dødsfaldet.

 

 

 

4.      Dødsfald af personale:

 

Personen der modtager beskeden informerer Bommerhavens leder, som derefter informerer det øvrige personale samt bestyrelsesformanden.

Sker det uden for åbningstiden er det samme procedure.

 

-          Der skal være mulighed for, at personalegruppen kan samles og deles om sorgen. Dette efter lukketid samme    dag eller efterfølgende morgen.

-          Har personalet brug for hjælp fra en præst eller psykolog fremskaffes hjælpen.

-          Bommerhavens leder skriver mindeord og hænger dem på opslagstavlen.

-          Der tændes levende lys.

-          Flaget hejses på halvt.

-          Bommerhavens leder tager på besøg i hjemmet.


Dagen for begravelsen.

-          Bommerhaven lukker og forældrene finder anden mulighed for pasning.

-          Alle i personalegruppen skal have mulighed for at deltage i begravelsen.

-          Personalet samles i Bommerhaven efter begravelsen til kaffe.

-          Bommerhaven sender krans til begravelsen.

-          Vi flager på halvt fra kl. 08.00

-          Efter begravelsen flager vi på hel.

-          Vi indrykker dødsannonce i avisen.

-          Dagen efter begravelsen tager børn og voksne til kirkegården og lægger blomster, tegninger mm. på graven.    Forældrene til børnene er velkommen til at deltage.

 

 

 

5.      Alvorlig sygdom blandt børn i institutionen.

 

-          En fra personalegruppen har løbende kontakt med forældrene.

-          Hvis det er muligt og forældrene ønsker det, tager børn og voksne fra Bommerhaven på sygebesøg.

-          Der sendes jævnligt små hilsner til barnet i form af tegninger eller breve.

-          Hvis sygdommen tillader det, opfordres forældrene til at tage det syge barn med på besøg i Bommerhaven.

-          Personalet taler med de øvrige børn om barnets sygdom.

 

 

 

6.      Alvorlig sygdom blandt personale i institutionen.

 

-          Bommerhavens leder kontakter den syge medarbejder og taler med ham/hende om forløbet.

-          Hvis medarbejderen er borte fra arbejdspladsen, kontaktes hun/han jævnligt af lederen eller af en kollega.       Dette dog altid efter aftale med den syge medarbejder.

-          Hvis medarbejderen er borte fra arbejdspladsen, tales der med børnene om hvorfor, hun/han ikke er på arbejde   mere.

-          Hvis medarbejderen fortsat arbejder, taler kolleger og lederen jævnligt med ham/hende om sygdomsforløbet.

 

 

 

7.      Skilsmisse blandt børnenes forældre.

 

-          For børn i en skilsmisse familie spiller vi som personale ofte en meget vigtigt rolle. Børnene ser typisk os, som    en central voksen i sit liv. Derfor kan vores hjælp gøre en forskel for skilsmissebarnet.

-          Med en god forståelse og medfølelse kan vi give barnet den støtte, det ofte har brug for.

-          Vi skal være åbne og anerkendende overfor de følelser barnet har.

-          Vi skal lade barnet vide, at vi godt kan forstå, at barnet er ked af det. Vi skal undgå at give barnet en           fornemmelse af, at det hurtigt skal komme over følelsen. 

-          Som personale skal vi aflæse barnets følelsesmæssige signaler ved barnet adfærd.

-          Barnet kan formenligt ikke sige så meget om sine tanker, så det kan være en god idé at give barnet nogle   perspektiver - fx at det må være svært, at far er flyttet, eller pludselig at have to hjem. På den måde møder vi   den sorg eller følelse, som barnet har, men som barnet endnu ikke er gammel nok til at udtrykke.

 

 

 

 

Til samtalerne vil vi udpege en fra personalegruppen, som har en tæt relation til barnet.

For at få en dialog i gang med et barn, der har mistet en pårørende, vil vi benytte os af følgende spørgsmål:

-          Hvad gør dig glad?

-          Hvad gør dig ked af det?

-          Hvad kan gøre dig bange?

-          Kender du nogen, der er død?

-          Hvad sker der, når man dør?

-          Hvad sker der efter, man er død?

 

 

 

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration