:: Forside
   :: Om os
   :: Hverdagen
       Hverdagen i Børnehaven
       Hverdagen i vuggestuen
       Politikker
         Sorg og krise plan
         Sygepolitik
         Frivilligpolitik
         Solpolitik
         Søvnpolitik
         Rygepolitik
         Mad- og måltidspolitik
   :: Indmeldelse
   :: Bestyrelsen
   :: Ledige stillinger
   :: Støtteforeningen
Sygepolitik

Bommerhaven januar 2017

Sygepolitik

 

For at skabe bedst mulig trivsel for alle børn i Bommerhaven, har vi udarbejdet nogle retningslinjer i forhold til sygdom. Disse retningslinjer handler om, hvornår man som forældre skal holde sit barn hjemme, samt i hvilke situationer, personalet i Bommerhaven kontakter forældrene med henblik på afhentning af barnet.

 

Hvornår er barnet sygt?

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sygdomme og lidelser - følg linket nedenfor:

 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx

 

Almen tilstand

 

Som hovedregel ser personalet først og fremmest på barnets almene tilstand, når der vurderes om forældrene skal kontaktes. Personalet kan således godt vurdere, at et barn er for sløjt, for utilpas eller lignende til at være i institutionen, selvom barnet ikke har feber.

 

-        Barnet skal kunne følge en normal hverdag i Bommerhaven, dvs. lege, spise, deltage i aktiviteter uden at det              kræver særlig omsorg og pleje.

-        Et barn der ikke er helt rask, har nedsat modstandskraft, og er derfor i større risiko for at pådrage sig                          komplikationer til sygdommen eller pådrage sig andre sygdomme.

 

Feber

 

-         Hvis morgentemperaturen er 38 grader eller over, skal barnet blive hjemme, da vi anser dette for feber.

-         Hvis barnets temperatur, i løbet af dagen, bliver målt til 38 eller over, vil forældrene blive kontaktet med henblik           på afhentning af barnet.

-         Vi henstiller til en feberfri dag efter en sygedomsperiode, før barnet kommer i institution igen.

-         Vi gør opmærksom på, at vi ikke modtager børn, som er på febernedsættende/smertestillende medicin, da vi               stadig anser barnet for sygt.

 

Diarre

-          Et barn med diarre kan først afleveres i institutionen, når det har haft en, for barnet, normal afføring

 

Medicin-givning

 

 

I tilfælde af at et barn har brug for medicin, mens barnet er i institution, skal forældrene udfylde en blanket vedrørende medicin-givning. Denne blanket udleveres af personalet. På blanketten skal der står medicintype, dosis m.m., og medicinen skal være lægeordineret, før personalet kan/vil varetage behandlingen i Bommerhaven.

Instruktion og vejledning vedr. medicinen til personalet, er forældrenes ansvar.

 

Afhentning af sygt barn

 

Når personalet ringer et barn hjem, har vi en forventning om, at det syge barn hentes hurtigst muligt - både for det syge barns skyld, men også for de øvrige børns og personalets skyld. Vi henstiller til, at barnet hentes inden for en time

 

 

 

 

 


   Bommerhaven   |   Tårnfalkevej 3   |   7100 Vejle    |   Tlf 28 83 70 61   |   lederteam@bommerhaven.dk
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration